Huurdersbelang Stadswonen (Stadswonen Rotterdam)

5 februari 2016

www.huurdersbelang.nl 

Officiële huurdersorganisatie.

De Stichting Huurdersbelang Stadswonen (afgekort SHS) behartigt de belangen van de ruim 7.000 huurders van Stadswonen Rotterdam, dat zich voornamelijk richt op studenten en pas afgestudeerden. Stadswonen Rotterdam is onderdeel van Woonstad.

Contact en informatie kunt u opdoen via de SHS website.