Overzicht huurdersorganisaties

12 januari 2016

Klik hieronder voor meer informatie over de betreffende huurdersorganisatie:

 

Huurdersnetwerk Rotterdam (samenwerkingsverband diverse huurdersorganisaties)

Huurdersraad Vestia (Vestia)

Concernparticipatieraad Woonbron (Woonbron)

Klantenraad en Huurdersbelang Stadswonen (Woonstad)

Huurdersalliantie De Brug (Havensteder)

HPF Huurdersplatform (SOR)

Huurdersplatform BVOW (Onze Woning)

HPF Huurdersplatform (SOR)

Huurdersvereniging Feijenoord (wijkgebonden)

Stichting Huurdersbelangen Humanitas (Humanitas)