Wat zijn huurdersorganisaties

13 januari 2016

Huurdersorganisaties behartigen belangen.

– Van huidige en toekomstige huurders.
– Meestal is er 1 huurdersorganisatie voor 1 corporatie.
– Meestal bestaan deze organisaties geheel uit vrijwilligers
– Soms is er professionele ondersteuning.

Bewonerscommissies, -groepen en -organisaties zijn meestal wat kleinschaliger (belangenbehartiging en vertegenwoordiging voor één gebouw of één wijk).

De rechten/plichten van huurdersorganisaties vloeien voort uit de Overlegwet, op deze pagina van de Overheid staat meer informatie over wat een huurdersorganisatie kan en moet.