Wat doen huurdersorganisaties

13 januari 2016

Als vertegenwoordiger en belangenbehartiger kaartten huurdersorganisaties bij gemeente en/of de eigen corporatie onder andere deze onderwerpen aan:
– betaalbaarheid (corporatie+gemeente)
– wachtlijsten woningzoekenden (corporatie+gemeente)
– veiligheid (corporatie+gemeente)
– service- en dienstverlening (corporatie)
– de staat van onderhoud (corporatie+gemeente)

… en vele andere onderwerpen.

 

Voor meer informatie kijk op “Overzicht huurdersorganisaties“!

 

Een van de belangrijkste documenten over wonen in Rotterdam zijn de Woonvisie en prestatieafspraken. Bij prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties, gemeenten en corporatie elk contractpartner.

Voor meer informatie over de Rotterdamse Woonvisie kijk dan hier.